طراحی و برش انواع ورقهای فلزی در حداکثر ابعاد 210*600 سانتیمتر تا ضخامت 150 میلیمتر.