افزایش 15000 تومانی قیمت طلا در کمتر از یک هفته

باید سری هم به قیمت طلا زد. طلا در کتر از یک هفته رشدی حدود 15000 تومانی در هر گرم را داشته. کم کم داریم معنای یک شبه پولدار شدن عده ای رو میفهمیم. پیرزنی که دوتا النگو تو دستش داره از منی که میلیونها تومان سرمایه و وقتم را صرف تولید و اشتغال کرده