تعارف که نداریم، مردم سیلی خورده اند!

🔴 تعارف که نداریم، مردم سیلی خوردند !! 🔹مسأله خیلی ساده است؛ ⚡️رهبری به مردم می گفت؛ “به آمریکا اعتماد نکنید… به سفارشِ انگلیسی ها رأی ندهید… اگر از راه امام برگردید، سیلی می خورید” 🔹حالا امروز، هسته ای را داده ایم، تحریم ها سرِ جایش باقی مانده، دلار 5850 تومان شده، هر روز هم

خسارت روحانی از تحریم بیشتر است

پس از اعمال شدید ترین تحریم های تاریخ علیه ملت ایران در سال 1390، قیمت دلار با حدود دو هزار تومان افزایش، به 3000 تومان رسید. امروز پس از قریب به پنج سال مدیریت لیبرالها بر اقتصاد کشور، با وجود امضای برجام و افزایش یک و نیم بشکه ای فروش نفت، قیمت دلار 2800 تومان

تفاوت واکنش نسبت به گران شدن قیمت دلار

دلار شده بود 3500 تومان ، غوغا به پا کردند. گفتند مردم اصلا هسته ای به چه درد می خورد؟ تا کی باید برای غنی شدن اورانیوم خودمان فقیر شویم؟ بهتر نیست تعطیلش کنیم؟! حالا دلار شده 6000 تومان در تاسیسات هسته ای  هم بتن ریخته ایم! این سرنوشت ملتی است که عقل و چشمش