لیزینگ پراید

کلاهبرداری شرکت لیزینگ آرکا فاتح کهن

نمی دانم که در چه مرحله ای از خرید خودرو توسط شرکتهای لیزینگی هستید ولی اگر هنوز اقدامی نکرده اید این چند خط را بخوانید تا کمی با روشهای کلاهبرداری این شیادان قانونی!!! آشنا شوید. اگر نیازمندی های خودرو روزنامه را باز کنید معمولا در قسمت خودروهای ارزان قیمت با آگهی هایی مواجه میشوید که