کلیپ برش ورق به ضخامت 100 میلیمتر

کلیپی از اولین برشکاری ورق 100 میل برای استفاده در دستگاه های حفاری تونل. برش ورق 100 میل در عرض 20 سانت و به طول 250 سانت که اجرا و برش صاف و بدون ایجاد تنش آن کار تقریبا دشواری است.