انتقادات تند استاد حسن رحیم پور در فرودگاه

رحیم‌پور:جواب اغلب پرسش‌های نظری را دارم ولی جواب بی‌عرضگی‌ها را هرگز/ شرمنده‌ام که اینجا هیچ مدیری عزل و بازداشت نمی‌شود استاد حسن رحیم‌پور ازغدی که به عنوان یکی از مسافران گرفتار در فرودگاه حضور داشت در جمع معترضین گفت: 🔹ناکارآمدی بخشی از مدیران و پاسخگو نبودن ایشان، عملی ضدانقلابی است‌. 🔹مردم تفاوت برف سنگین با