برش گیوتین

قيچي‌کاري يکي از فرايندهاي برشکاري مکانيکي است. به وسيله قيچي مي‌توان انواع ورقها، ميله‌ها و شمشها را بريد. عمل برش به وسيله قيچي شبيه برشکاري با قلم است؛ با اين تفاوت که در قيچيکاري تيغه‌ها که در طرفين قطعه قرار گرفته‌اند، به وسيله نيروي دست يا ماشين از کنار هم عبور داده مي‌شوند و عمل

خمکاری

در انواع کارهاي ورقکاري به موارد زيادي برخورد مي‌کنيم که براي تأمين فرم مورد نظر، افزايش مقاومت در مقابل خمش، جلوگيري از آسيب به دست، ايجاد اتصال و غيره نياز به خمکاري وجود دارد. وسايل و ماشين آلاتي که براي اين منظور بکار مي‌روند متنوع بوده و با هر کدام خم‌هاي معيني را مي‌توان بوجود