مدیریت بحران به سبک دولت اعتدال

⬅️ تقسیم کار ستاد مدیریت بحران به سبک اعتدال: 🔸آوار برداری مناطق شهری با ارتش 🔹آواربرداری مناطق روستایی با سپاه 🔸بازسازی مناطق زلزله زده با بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و مردم 🔹کمک های مردمی با زوار و موکب داران اربعین 🔸توزیع مواد غذایی و امکانات با آستان قدس و بسیج 🔹توزیع آب معدنی تاریخ گذشته