۵ عکس برتر عکاسی صنعتی در سال ۲۰۱۸

هر ساله جشنواره ای برای عکاسان دنیا برگزار می شود که در آن به معرفی روشهای جدید عکاسی صنعتی و معرفی ابزار های آن می پردازند. عکاسان زیادی از سراسر دنیا عکس هایی که با هنرمندی تمام از موضوعات مختلف صنعت ثبت کرده اند را در آن به نمایش میگزارند و در انتها به عکاسان