دختران خیابان انقلاب

تسلیحاتی شدن دختران خیابان انقلاب 🔹 مسیح علینژاد نوشته چهل و پنج نماینده اتحادیه اروپا با نامه به موگرینی خواهان آزادی دختران_خیابان_انقلاب شدند. بزبان ساده یعنی افزایش تنش ایران و اتحادیه اروپا، یعنی ضربه بیشتر به برجام و سخت تر شدن مراودات اقتصادی ایران، یعنی رکود بیشتر اقتصادی و اعتصابهای بیشتر کارگران حقوق نگرفته، و