خمکاری

در انواع کارهاي ورقکاري به موارد زيادي برخورد مي‌کنيم که براي تأمين فرم مورد نظر، افزايش مقاومت در مقابل خمش، جلوگيري از آسيب به دست، ايجاد اتصال و غيره نياز به خمکاري وجود دارد. وسايل و ماشين آلاتي که براي اين منظور بکار مي‌روند متنوع بوده و با هر کدام خم‌هاي معيني را مي‌توان بوجود