بچه که بودیم…

بچه که بودیم باباهایمان همه پیکان داشتند یا هیلمن … خانه هایمان یکی یک خط تلفن ثابت داشت ، تازه اگر داشت … تلویزیونها هنوز بزرگ نشده بودند و مسابقهء اینچ بیشتر ، راه نیفتاده بود … تردمیل و جکوزی و ساید بای ساید و سولاردوم و امثالهم هنوز متولد نشده بودند … نه اینکه