آیا بازارآهن جای خوبی برای کار است؟

جواب به این سوال خیلی سخت و پیچیده است. دیدگاههای بسیار زیادی درباره این صنف و به طور کلی شغل آزاد وجود دارد ولی نوشته ای که الان پیش روی شماست طرفا نظر شخصی من در رابطه با این شغل است که حدود ده سالی با آن مشغولم. لازم به ذکر است که بازارآهن منبع