طراحی و برش انواع ورقهای فلزی در حداکثر ابعاد ۲۱۰*۶۰۰ سانتیمتر تا ضخامت ۱۵۰ میلیمتر.