برش لیزر بهتر است یا پلاسما؟

مقایسه این نکته که برش لیزر بهتر است یا پلاسما ؟ برش پلاسما قبل از برش لیزر ابداع شده است. برشکاری با متد قوس پلاسما در دهه ۱۹۵۰  برای برش فلزاتی مانند فولاد ضد زنگ، آلومینیوم و مس که برشکاری شان با تکنیک برشکاری شعله ای ممکن نبود، توسعه یافت. فعالیت های تولید محصول با