لیزینگ پراید

لیزینگ آرکا فاتح کهن

درباره شرکت های لیزینگ مشکوک بیشتر بدانید. نمی دانم که در چه مرحله ای از خرید خودرو توسط شرکتهای لیزینگی هستید ولی اگر هنوز اقدامی نکرده اید این چند خط را بخوانید تا کمی با روشهای این کلک بازان قانونی!!! آشنا شوید. اگر نیازمندی های خودرو روزنامه را باز کنید معمولا در قسمت خودروهای ارزان