نمونه کار

برش پلاسما

برش پلاسما پروسه اي است که در آن فولاد يا ساير فلزات (گاهي اوقات برخي مواد ديگر) در قطرهاي مختلف بوسيله يک مشعل (torch) برش داده مي‌شود. در اين برش يک گاز نجيب (در برخي موارد هواي فشرده) با سرعت بالا از نازل دميده شده و در همان لحظه يک قوس الکتريکي (Electrical ARC) بين گاز در سر نازل با سطح برش ايجاد مي‌گردد وگاز به حالت پلاسما مي‌رود. پلاسما به اندازه کافي گرم است تا فلز را ذوب کند و برش صورت پذيرد. هواي فشرده نيز به اندازه اي فشار دارد که فلز ذوب شده را از مسير برش دور کند.